Özel Kozan Diyaliz Merkezi Hakkında

Özel kozan diyaliz merkezimizde hastalara sunulan hizmet standartının diyaliz ile kaliteli yaşam ve güler yüz odaklı olmasını hedefleyerek 2007 yılında kurulmuştur. Merkezimiz Adana’nın Kozan ilçesinde 2007 yılında faaliyete geçmiştir diyaliz merkezimizde tecrübeli ve deneyimli hemodiyaliz Hekimleri Diyaliz Hemşireleri ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan kadromuz ile diyaliz hizmet tecrübemiz en üst seviyede olup hasta memnuniyeti yüksek seviyelerde tutulmaktadır. Merkezimizde toplam 25+1 Hemodiyaliz cihazı mevcuttur. Hbs(+) hastalar için ayrı cihaz ve oda bulunmaktadır. Hastalarımız 4 saat diyaliz süresince hasta başı televizyon, internet gibi aktiviteler ile keyifli diyaliz tedavilerini olmaktadırlar. Salonlarımız klimalı ve ferah iç mekan mükemmel manzarası ile hastalarımıza huzurlu bir ortamda tedavi olanağı sunmaktadır. Ayrıca diyaliz seanslarımızda hastalarımızın diyetine uygun kahvaltı, öğle yemeği ve ara öğün verilmektedir. Hastalarımız evlerinden klimalı araçlar ile alınıp diyaliz sonrası evlerine bırakılmaktadırlar.

Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve hasta memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır.

Diyaliz Merkezimizin kuruluş amacına uygun olarak, dünya standartlarında üst düzey tedavi kalitesi ile son dönem böbrek hastalığı bulunan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini yüksek tutmak ve Türkiye’de diyaliz sektöründe önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.

• Dürüstlük
• Örnek ve Öncü uygulamalar
• Araştırmacılık
• Güvenilirlik
• Yenilikleri takip etme
• Adil Davranma
• Sorumluluk
• Sürekli Gelişme
• Ekip Ruhu
• Hasta Odaklılık
• Duyarlılık
• Çalışan Odaklılık
• Hoşgörülü Olmak

Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda; hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı, sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak kaliteli hizmet sunmak ve çalışanların bu anlayış ile hizmet sunmasını sağlamak.İş arkadaşlarımızla ilişkilerimizde sevgiye, saygıya, paylaşıma ve iş birliğine önem vererek ekip ruhu oluşturmak.Oluşturduğumuz ekip ruhu ile başarı ve başarısızlıkta bu sorumlulukları paylaşmak.

Özel Kodimer Kozan Diyaliz Merkezi olarak, Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanması kapsamında Kalite Yönetim Birimimiz ile sizlere sürekli iyileşen ve gelişen standartlarda hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Diyaliz Merkezimizin Kalite Yönetim Birimi, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Diyaliz Seti’ne uygun olarak kurulmuş ve bu standartlar çerçevesinde Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Kurulan sistem ile hedefimiz, hasta ve çalışan güvenliğini, memnuniyetini sağlamak ve geliştirmek, sağlıkta kalite diyaliz standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hizmet sunmaktır. Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları;

  • SKS Diyaliz çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
  • Öz değerlendirmeleri yönetir,
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması,) yönetir,
  • SKS Diyaliz çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
Kalite Yönetim Birimimiz, Kurumsal Hizmetler, Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler ve Gösterge Yönetimi gibi bölümlerle dikey hiyerarşik olarak ilişkilidir. Bu bölümlere yatay olarak bağlı olan yapılar ise şöyledir; Kurumsal Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Deneyimi, Sağlıklı Çalışma Yaşamı. Sağlık Hizmetleri boyutuna yatay bağlı bölümler; Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi, Enfeksiyonların Önlenmesi, Laboratuvar Hizmetleri. Destek Hizmetler boyutuna yatay bağlı bölümler; Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri, Atık Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı. Gösterge Yönetimi boyutuna yatay bağlı bölümler; Göstergelerin İzlenmesi şeklinde sıralanabilir.
Kurumsal Hizmetler, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler: Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Hasta Deneyimi ve Sağlıklı Çalışma Yaşamı, Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sağlık Hizmetleri: Başhemşire ve Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Hasta Bakımı; Başhemşire tarafından, Enfeksiyonların Önlenmesi; Enfeksiyon Hemşiresi tarafından, Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi ve Laboratuvar Hizmetleri; sorumlu hemşire tarafından tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Destek Hizmetleri: Mesul Müdür, Teknik Servis Personeli, İdari ve Mali İşler Sorumlusu, Sorumlu Hemşire, Kalite Yönetim Birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Tesis Yönetimi; Teknik Servis Personeli tarafından, Otelcilik Hizmetleri; Başhemşire tarafından, Malzeme ve Cihaz Yönetimi; Depo sorumlusu tarafından, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri; Arşiv Sorumlusu tarafından, Atık Yönetimi; Atık Yönetimi Sorumlusu tarafından, Dış Kaynak Kullanımı; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Gösterge Yönetimi: Mesul Müdür, ilgili diğer birimler ve kalite yönetim birimi sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır. Göstergelerin İzlenmesi ve Kalite Göstergeleri; Kalite Yönetim Birimi tarafından SKS Diyaliz Setine uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Yukarıdaki alanlarla ilgili olarak, SKS Diyaliz Setinde tespit edilen eksiklikler ile ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu doldurulur ve belirtilen sürede tamamlanması istenir. Yılda 1 kez Öz Değerlendirme yapılır. Tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.